Mögelsanering | Tips, guider, länkarMögel är svampar som är vanliga i naturen och finns där som en naturlig del i ekosystemen. Problemet är när vi får Mögel i våra bostäder och de problem som detta kan orsaka för människors hälsa. Då kan man vara i behov av en mögelsanering!

På den här sajten samlar vi just information och länkar om Mögel och mögelsanering. Vi tar upp de vanligaste metoderna inom området som avfuktning, ozonbehandling, luftrening, saneringsvätskor och mögelhundar. Välkommen!

Vad beror mögel i bostäder på?

MögelsaneringMögel i bostäder beror på fukt i kombination med byggnadsmaterial och byggnadskonstruktion som inte är tillräckligt motståndskraftig. Vissa byggnadsmaterial är helt enkelt inte lika motståndskraftiga som andra och därmed bör dessa inte användas i byggnader på vissa sätt. Ett exempel på det är plywoodskivor och masonitskivor som om de tillverkas utan användande av kärnvirke kan vara mottagliga för mögel.

Det är också viktigt att själva byggnaden är rätt isolererad i krypgrund, vinden, källare eller våtutrymmen för att inte fukt skall tränga in i värmen och mögel kan uppkomma.

Hur går en mögelsanering till?

En mögelsanering innebär inte bara att ta bort möglet i bostaden utan också att ta bort orsaken till möglet. Så när du eller företaget som hjälper dig med mögelsaneringen väl har fått bort möglet måste även det som orsakat fukten ordnas. En process där man sanerar mögel kan då se ut på följande vis:

  • Mögelundersökning: Du eller en fackkunnig undersöker visuellt skadorna och tar eventuellt in en mögelhund som med hjälp av lukten letar upp möglet. Sedan kan man även ta prover på möglet för att på så vis avgöra vilken typ av mögel som ansatt bostaden.
  • Fuktmätning: Det kan också vara aktuellt att göra en fuktmätning för att se var orsaken till möglet uppstår.
  • Ventilation: En annan del av saneringen är även att kontrollera byggnadens ventilation för att på så vis se om skadorna kan ha uppstått genom denna inte fungerar.
  • Saneringen: När man väl hittat orsaken till möglet så är det dags att ta bort mögelskadorna. Det finns olika metoder för detta varav några av de vanligaste metoderna är ozon och kemi. Ozonsanering fungerar kortfattat så att en elektronisk utrustning placeras i det drabbade området vilken genererar ozon. Ozonet i luften bryter då ner mögelpartiklar i luften och på ytliga mögelskador. Kemisk sanering går ut på att pensla på en kemisk mögeldödande substans som också tränger in i virket effektivt. Mögelsanering med kemisk substans (ofta ämnet Boracol) går också att pumpas ut i gasform (fogga) för att ta död på partiklar i luften.


Viktigt att tänka på

  • Du kan aldrig bli av med mögelskador enbart genom kemisk behandling med ozon eller kemi! Man måste alltid ta reda på orsaken till mögel i det "sjuka huset" vilka alltid är problem i konstruktionen av huset.
  • Mögel kan orsaka sjukdomssymtom som allergi, trötthet, onormal trötthet, hosta, huvudvärk, nästäppa eller yrsel. Detta är ett viktigt varningstecken! Det kan dock vara svårt att känna igen lukten av ett hus som är drabbat av mögel om man inte är van.
  • Beställ alltid en besiktningsman innan husköp om du är osäker på om ditt (blivande) hus kan vara mögelskadat och behov av en mögelsanering. Det kan självklart bli en dyr historia att åtgärda mögelskador på ditt hus.


Problem med råttor

Råttor har ökat markant i storstäderna och anledningen till det är den goda tillgången på mat. I Göteborg skriver Göteborgs Posten om att råttbekämpningen i innerstaden ökat med 50% på tre år. Råttor kan snabbt etablera sig där de upptäcker att det finns gott om mat och det kan betyda en mängd olika typer av […]

Läs Mer

Koppla bort stressen efter saneringen

Har du nyligen sanerat hemma och tvingats omorganisera vardagen? Du har kanske till och med tvingats hitta ett temporärt boende under saneringstiden? Det är stressande och därför är det extremt viktigt att försöka koppla bort stressen efter saneringen men även under tiden du sanerar. Du behöver inte hitta ditt inre lugn i någon hipp Yoga-studio […]

Läs Mer

Bekämpning av mullvadar

Mullvaden är ett litet däggdjur som lever under marken och trivs bäst i fuktiga och lättgrävda jordmåner. Det är relativt lätt att hitta områden där mullvaden trivs tack vare de små jordkullar som mullvaden kan gräva upp genom arbetet med att gräva gångar i jorden. Mullvadar gör ofta stor skada då de befinner sig i […]

Läs Mer

Försäkring Mögel och mögelsanering

Om mögelskadan är ett faktum och mögelsaneringen följer därefter funderar man som bostadsägare förstås på följande: Täcker försäkringen mögelskadan och mögelsaneringen? Det är inte lätt att enkelt avgöra vem som tar det ekonomiska ansvaret för den uppkomna mögelskadan. För den enskilde individen kan detta ofta vara en smärre katastrof. Både fysiskt (allergi), psykiskt och ekonomiskt. […]

Läs Mer

Svartmögel och svarta prickar

Svartmögel är en av alla mögelsorter som kan dyka upp i våra bostäder. Här beskrivs vad svartmögel eller svarta prickar i bostäder är för något och hur man kan bli av med det. Hur vet man att det är svartmögel? Svartmögel uppkommer främst nära fuktiga områden i hus och lägenheter. Vanliga platser kan vara vid […]

Läs Mer