Avfuktare för mögel

Det finns en mängd olika avfuktare som hjälper dig att bli av med fukt där området har blivit drabbat av mögel. Här beskrivs några av dessa:

Kondensavfuktare: Kondensavfuktare drar in den varma och fuktiga luften in i avfuktaren där den kyls ned och vattnet kondenseras och förvaras i en behållare som man får tömma med jämna mellanrum. Kondensavfuktarefungerar bäst i mindre utrymmen där temperaturen är relativt hög. Detta beror på att dessa avfuktare har svårt att avfukta i utrymmen där temperaturen är lägre än 15 grader. Livslängden för en kondensavfuktare är 5-8 år om den används i uppvärmda utrymmen som tvättstuga, kök och liknande rum. Det är inte rekommenderat att använda kondensavfuktare för att fukta av krypgrunder då kapaciteten och kylan oftast är hinder för att dessa avfuktare skall fungera tillfredsställande.

Sanera mögel själv

Krypgrundsavfuktare: Det är alltså svårt att i längden lyckas med en avfuktning i krypgrunden (utrymmet mellan marken och huset)  med hjälp av en kondensavfuktare. Det finns därför krypgrundsavfuktare som är bättre lämpade för detta ändamål. En av dessa är de s.k. sorptionsavfuktare som har en bättre kapacitet än kondensavfuktare, har en längre livslängd och klarar kallare utrymmen upp till -20 grader.

Sorptionsavfuktaren: fungerar på så vis att den drar in kall och fuktig luft genom ett kiselhjul som tar upp fukten. Samtidigt blåses varm luft in i kiselhjulet som gör att fukten avdunstas och leds ut ur utrymmet. Den främsta fördelen med sorptionsavfuktare är att de klarar lägre temperaturer! Det går också att kombinera sorptionsavfuktning med kondensavfuktning och dessa kan passa bra i tex tvättrum men rekommenderas inte att användas vid tex krypgrundsavfuktning.

Avfuktning med hjälp av solen: Det finns idag även s.k. luftsolsfångare som drivs med hjälp av solen. Trots att det ofta är mörkt i Sverige så skall dessa fungera även här. Den fungerar på så vis att materialet som värms upp av solen alstrar värme och en fläkt, driven på solceller, blåser in varm luft i utrymmet som skall saneras. Är det mycket mörkt är det självklart så att det är en mindre bra lösning med luftsolsfångar.

Avfuktare – Viktigt att tänka på

  1. Var noggrann med att välja en avfuktare som passar ändamålet! Om du behöver fukta av krypgrunden välj då en avfuktare till detta ändamål.
  2. Kondensavfuktare fungerar bäst inomhus
  3. Tänk alltid på att avfuktare inte tar bort orsaken till mögel utan endast hjälper till att bli av med nuvarande mögel.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *