Bekämpning av mullvadar

Mullvaden är ett litet däggdjur som lever under marken och trivs bäst i fuktiga och lättgrävda jordmåner. Det är relativt lätt att hitta områden där mullvaden trivs tack vare de små jordkullar som mullvaden kan gräva upp genom arbetet med att gräva gångar i jorden. Mullvadar gör ofta stor skada då de befinner sig i tex trädgårdar och ute på golfbanor. Har man en mullvad i odlingslandskapet kan det förstöra skörden, därför anses ofta mullvaden vara ett skadedjur.

En mullvad trivs bäst på ett djup om ca 20cm under jorden, där den kan gräva stora och långa gångsystem. Födan består mestadels av maskar, larver, insekter och små möss, den kan även äta groddjur.

Har du en mullvad i trädgården som vänder upp och ned på hela gräsmattan och landet, kan det till slut känns som att marken till slut hänger i luften. Det finns metoder för att bekämpa mullvadar. Med speciella mullvadsfällor kan du fånga mullvaden. Det verkar också som att vibrationer i marken kan få bort en mullvad, med speciella elektroniska skruvar som trycks ned i jorden kan göra att mullvaden inte trivs. En annan variant är en soldriven ljudvågsutskickare nedstucken i jorden som stör mullvaden. Ibland verkar det så enkelt som att ha en hund som får ströva fritt i trädgården, den kan räcka för att störa mullvaden.

Spara bookmärke eller dela detta
  • Facebook
  • del.icio.us
  • Pusha
  • TwitThis
  • Google
  • Live
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
Share