Försäkring Mögel och mögelsanering

Om mögelskadan är ett faktum och mögelsaneringen följer därefter funderar man som bostadsägare förstås på följande: Täcker försäkringen mögelskadan och mögelsaneringen?

Det är inte lätt att enkelt avgöra vem som tar det ekonomiska ansvaret för den uppkomna mögelskadan. För den enskilde individen kan detta ofta vara en smärre katastrof. Både fysiskt (allergi), psykiskt och ekonomiskt. Dock så är det så att hemförsäkringen sällan täcker de skador som kan uppkomma på grund av fuktskador utifrån. Dvs beror mögelproblemen på fukt i krypgrunden täcker försäkringen inte detta. Men det kan också finnas fall då försäkringen faktiskt täcker mögelskadan och den efterföljande mögelsaneringen.

Täcker försäkringen Mögelskadan, Mögelsaneringen?

  • Den försäkring som eventuellt kan täcka en mögelskada eller kostnaderna för en mögelsanering är hemförsäkringen eller villaförsäkringen.  I bägge fallen är dessa försäkringar ett mycket viktigt skydd för dig som bostadsägare utifall att mögelskadan eller fuktskadan sker. Det är nämligen så att om fuktskadan eller mögelskadan uppkommer och den beror på en läckande ledning, en kyl eller frys eller någon annan vitvara inomhus kan försäkringen täcka detta. Om du är osäker om din hemförsäkring eller villaförsäkring täcker detta ska du kontakta ditt försäkringsbolag för att rådfråga dem.
  • Det är dock mycket viktigt att veta att försäkringen inte täcker mögelskador som uppstår på grund av fukt utifrån eller om de har uppstått på grund av felaktig byggteknik. I sådana fall får man kontakta byggfirman, hyresvärden eller bostadsrättsföreningen för att begära ersättning från dem. Det kan dock vara viktigt att känna till att en hel del har hamnat i kläm i dessa frågor då byggfirman/byggfirmorna har anklagat varandra för att ha gjort fel. Det står ofta i dagspressen om människor som hamnat i kläm i sådan situationer.

Äger man därför sin bostad själv är det viktigt att tänka förebyggande mot mögel för att inte riskera att hamna i denna snårskog. En mögelsanering kan bli onödigt dyr men ändå nödvändig.

Byggfelssäkring – En möjlighet om du bygger nytt

Om du bygger ett nytt hus är det idag vanligt att man tecknar en så kallad byggfelssäkring som skyddar dig mot eventuella fel som uppstår i huset på grund av fel i konstruktionen från entreprenadfirman. Om huset är fel konstruerat och det på grund av detta uppstår mögelskador med mögelsanering som följd kan denna försäkring täcka dessa kostnader. En sådan försäkring kostar vanligtvis mellan mellan 10000-20000 kronor.