Krypgrund – fukt och mögel

Krypgrunden är en vidareutveckling av en äldre byggmetod kallad för torpargrund. Krypgrunden är området mellan marken och upp till huset och den bör vara minst 70 cm hög så att man skall kunna krypa in där och inspektera.

Krypgrunden – Vanlig byggkonstruktion

Den största nyttan med krypgrunden är att det bildas ett isolerande luftlager mellan den kall marken och det uppvärmda huset. Tyvärr är också denna fördel ett problem då det bildas kondens (fukt) när varm luft möter kall. Därför kan det hända att krypgrunder drabbas av fukt och mögelproblem under framförallt sommarmånaderna då det istället är kallare i krypgrunden och varmt ute.

Det är alltså så att varm luft som kommer in i den kalla krypgrunden som är det stora problemet. Man pratar här om RF (relativ luftfuktighet) som inte bör bli för hög i krypgrunden. Om man har en relativ luftfuktighet på över 75% (vid 100% bildas flytande vatten) så finns det risk för fukt och mögelskador i krypgrunden.

Avfukta Krypgrunden – fukt och mögel

Det första tecknet på att du har en krypgrund med problem är att det är för hög luftfuktighet i utrymmet. Detta går att mäta av och självklart även att åtgärda. En första enkel åtgärd är att ta bort allt gammalt skräp och byggmaterial som har en tendens att hamna i krypgrunden och orsaka fukt och mögel. Framförallt är det organiskt material som tar till sig fukt som skall avlägsnas. Men det är inte säkert att fuktproblemen försvinner.  Vanliga åtgärder då är en ångspärr mot marken och isolering av grundbotten. Detta kan också kombineras med användning av avfuktare eller om mögel redan uppstått saneringsvätskor eller olika luftrenare för mögel.

Man kan också värma upp krypgrunden under sommarmånaderna för att på så vis minska temperaturskillnaderna mellan inne- och uteluft.

Om det redan uppstått stora mögelskador och man behöver genomföra en större mögelsanering bör man fundera på om man skall kontakta en fackkunnig på området för att projektera en större  sanering eller materialutbyte.