Luftrenare

En luftrenare kan effektivt döda mögelsporerna och gifterna i luften i utrymmet där du har fått ett mögelangrepp och behöver mögelsanera. Det finns ett antal olika sätt att mögelsanera genom teknisk utrustning där luftreningen är ett komplement till dessa. Det är förstås av stor vikt att känna till att luftrenare endast tar bort symptomen (dvs mögelgift och mögelsporer i luften) och inte orsaken till mögel. Det är därför viktigt att även åtgärda möglets orsak.

Luftrenare

Anledningen till att man vill sanera eller rena luften där mögel finns är enkel. Mögel och de för människan skadliga gifterna sprids genom luften! Det finns därför en mängd olika typer av luftrenare på marknaden för att sanera luften inomhus, här beskrivs några av dessa:

Fotokatalytisk rening – Luftrenare med Uv-ljus

Ozonaggregat

Den fotokatalytiska reningen fungerar så att luften leds in i luftrenaren och därmed följer mögelsporerna med in. Sedan utsätts luften för UV-ljus som effektivt dödar mögelsporer och även mögelgift i luften. Fotokatalytisk rening dödar även en del andra bakterier, partiklar och mikroorganismer som kan vara skadliga för människan. En fotokatalytisk luftrenare dödar inte bara mögelsporerna utan kan också ta bort elak lukt.

Luftrenare med Aktivt syre

En annan typ av luftrenare är de som renar med hjälp av aktivt syre. Det aktiva syret renar mot lukter från mögel, rök, svett, toaletter, matlagning, sopor etc. Det aktiva syret dödar även mögelsporer som sprids genom luften. Luftrenare med aktivt syre kallas också för ozonaggregat men i handeln har man ofta valt namnet aktivt syre istället då ozon har en negativ klang (ozonhålet!). Men egentligen är ozonbehandling/ozonaggregat samma sak som luftrenare som använder aktivt syre.

Tänk på innan du skaffar Luftrenare

  • De olika luftrenarna som finns på marknaden är många och ganska dyra. Det kan vara bra att jämföra olika produkters pris och kapacitet innan du gör inköpet!
  • Är du osäker på vilken produkt du skall köpa bör du kontakta en fackkunnig.
  • Glöm aldrig bort att en luftrenare endast renar luften från skadliga partiklar och mögelsporer. Den tar inte bort källan till mögel som alltid sitter i byggkonstruktionen.