Mäta Luftfuktighet

En del av att förebygga mögel i våra bostäder är att mäta den relativa luftfuktigheten i de utrymmen man vill kolla av. Här beskrivs hur man själv kan mäta luftfuktighet på ett enkelt sätt.

Det är viktigt att känna till att det mått man använder för att mäta luftfuktighet är relativ luftfuktighet(förkortas RT). Det är alltså inte mängden vatten i flytande form man menar utan man mäter mängden vattenånga (i procent) som luften kan innehålla innan vattenångan istället blir till flytande form. Om den maximala mängden relativ luftfuktighet uppnås så kommer istället vattenångan att fällas ut till vattendroppar. Det är detta som kallas för kondens.

Luftfuktighet och mögel

Som det nämns på flera ställen på den här sajten så brukar det maximala måttet på relativ luftfuktighet som inte bör överskridas i en bostad, krypgrund eller utrymme att vara 75 %. Om man överskrider detta mått bör man alltså fundera på vad man kan göra för att förebygga den höga luftfuktigheten.

Mäta luftfuktighet – olika mätapparater

Om man vill mäta luftfuktighet så är det alltså den relativa luftfuktigheten som man vill mäta. Och mätutrustningen för detta kallas för en hygrometer. Det finns självklart mängder av sådan mätare på marknaden med varierande pris och kvalitet. Själva har vi köpt och provat en hygrometer från Clas Ohlson som inte kostade särskilt mycket men gjorde sitt jobb i det rum vi ville kolla luftfuktigheten på.

Vissa företag som sysslar med mögelsanering rekommenderar förstås andra produkter. Kolla exempelvis in LFS rekommendation.

Du kan hitta fuktmätare och hygrometrar på i princip alla bygghandlare och de kostar oftast mellan 50-800 kronor. En viktig sak att tänka på är om du skall mäta luftfuktigheten i en krypgrund kan det vara bra att ha antingen en lång sladd så att du kan följa mätningen inomhus eller att hygrometern är trådlös.