Mögelhund

Det flesta vet att det finns hundar som spårar upp bomber, droger eller letar efter försvunna personer. Det är kanske inte lika känt att hundar är effektiva mögelupptäckare. Idag finns det mögelhundar specialiserade på att nosa upp mögel.

Mögelhund – Fungerar det?

Hundars nosar har ca 220 miljoner luktsinnesceller medan människan endast har ca 5 miljoner. Hundens nos är alltså mycket mottaglig för olika lukter och är ett mycket bra hjälpmedel när man söker efter mögel. Det är inte säkert att mögel luktar tillräckligt för att en människa skall upptäcka det, däremot har hunden möjlighet till detta.
Men det måste förstås vara en tränad och erfaren mögelhund som utför inspektionen av krypgrunden, huset eller utrymmet och det kan vara vikigt att man som husägare förvissar sig om att hunden och dess förare är erfarna.

Att tänka på innan man anlitar mögelhund

  • Hunden bör vara ordentligt tränad. Ofta brukar man ange att hunden bör ha minst 3 månaders utbildning för att få tillräckligt med erfarenhet.
  • Vad har hundföraren för utbildning inom området? Har denne utbildning och kunskap inom mögelsanering, är denne tekniskt kompetent och kunnig inom det mikrobiologiska området som mögel är en del av.
  • Kom ihåg att hunden (i detta fall) bara är ett instrument och att det är hundförarens uppgift att tolka och dra rätt slutsatser utifrån hundens arbete. Var alltså noggrann med vilken mögelhund+hundförare man anlitar.