Ozonbehandling Mögel

Ordet ozon har en negativ klang i samhället idag, mycket beroende på att ozonhålet ofta har uppmärksammats som något negativt. Därför kallar man ibland luftrening med hjälp av ozon för luftrening med hjälp av aktivt syre. Detta är egentligen precis samma sak och ozonbehandling av mögel är ett mycket effektivt sätt att mögelsanera luften då ozon har en god inverkan för att rena luften från mögelsporer och mögelgifter.

Vad är ozon och ozonbehandling?

Ozonaggregat

Ozon är en gas som består av tre syreatomer (därav namnet aktivt syre) per molekyl som är livsviktig för naturen och dess organismer då den ger oss skydd mot UV-strålning (ozonlagret). Eftersom ozon är giftig mot mögelsporer, bakterier och mikroorganismer används den också vid den mögelsanering som kallas för ozonbehandling. Ozonet verkar genom att oxidera organiska ämnen och rök, samt oxiderar bort luktämnen, mögelsporer samt bakterier och virus. I de allra flesta fall blir slutprodukterna enbart koldioxid och vatten.

Ozon i små mängder är ingen hälsofara för människan men i större mängder kan ozon bli giftigt. Om man har gjort en större ozonbehandling i ett utrymme är det därför viktigt att ventilera rummet under en tid innan man vistas i det.

Hur gör man en ozonbehandling?

När man skall mögelsanera med hjälp av ozon placeras ozonaggregatet i utrymmet där man vill döda mögelsporerna. När aggregatet är igång blåser apparaten ut ozon i utrymmet som man antingen kan leda in i utrymmet eller placera apparaten direkt i. Det finns alltså en möjlighet att leda ozonet in i det utrymme som man vill mögelsanera på ett mycket effektivt sätt. Det är bland annat därför som många med akvarier använder tekniken för att även rena vatten. När man gör ozonbehandling för att få bort mögel är det viktigt att inte vistas i utrymmet!