Problem med råttor

Råttor har ökat markant i storstäderna och anledningen till det är den goda tillgången på mat. I Göteborg skriver Göteborgs Posten om att råttbekämpningen i innerstaden ökat med 50% på tre år. Råttor kan snabbt etablera sig där de upptäcker att det finns gott om mat och det kan betyda en mängd olika typer av mat. Råttan är nämligen en allätare av rang, allt från sopor, matrester, fågelmat, avloppsavfall till andra råttor går ned.

Fakta om råttan

Råttor får i snitt 7-8 ungar i varje kull och vill det sig illa kan en råtthona få en kull i månaden. Ungarna i sin tur blir könsmogna efter 2 månader och kan få egna ungar. Man räknar med att en råtthona och en hane kan ge liv till omkring 1000 nya råttor på ett år. Råttan kan enkelt hoppa 1 meter upp utan ansats och är en mästerlig klättrare med stöd mot till exempel stuprör och liknande. Växter på husfasader kan vara en enkel match för råttan att ta sig uppför. Material som råttan kan ta sig igenom är till exempel betong, plåt, asfalt, alla material utom glas har visat sig möjliga för råttan att gnaga sig genom. En av alla myter som cirkulerar runt råttan är att den sprider smitta. Vem har inte minnet från skolans historielektioner då råttan var den stora smittospridaren av pesten? Men idag är det en annan typ av råtta menar Anders Tegnell, statsepidemolog på Folkhälsomyndigheten. Visst kan råttor bära på olika smittor men det är oklart om dessa kan gå över till människor.

Hur blir jag av med råttorna?

Får du problem med råttor i hus så kontakta en skadedjursbekämpare som till exempel Anticimex. Men det finns flera saker du kan göra för att försvåra och hindra råttor att etablera sig i och runt huset. Undvik till exempel att plantera växter och buskar nära inpå huset, håll gräset kortklippt. Sätt igen eventuella håligheter i grunden med metallnät. För att skydda inne i huset finns flera saker att tänka på. Råttan kan hålla andan i flera minuter och på så sätt ta sig igenom ett vattenlås. Se till att genomförningar för rör och kablar är täta under diskbänken. I sommarstugan så är det viktigt att ni tömmer skafferi när ni låser för vintern.

 

Spara bookmärke eller dela detta
  • Facebook
  • del.icio.us
  • Pusha
  • TwitThis
  • Google
  • Live
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
Share