Svartmögel och svarta prickar

Svartmögel är en av alla mögelsorter som kan dyka upp i våra bostäder. Här beskrivs vad svartmögel eller svarta prickar i bostäder är för något och hur man kan bli av med det.

Hur vet man att det är svartmögel?

Svartmögel uppkommer främst nära fuktiga områden i hus och lägenheter. Vanliga platser kan vara vid avlopp och nära dusch, toa eller kökets diskbänk. Det kan också uppkomma i tapeter och på väggar om luftfuktigheten är mycket hög eller om det finns vattenskador i huset eller lägenheten.

Svartmögel ser ut som namnet antyder. Det är en svart beläggning på det skadade området som växer cirkulärt och ser ut som svarta prickar. Det är därför vanligt att svartmögel också kallas för Svarta Prickar. För att du som läsare skall få en känsla för svartmöglet kan se ut följer här nedan tre bilder på svartmögel.

Det är viktigt att påpeka att svartmögel inte är en mögelsort utan att det är flera mögelsorter som har bakats ihop under ett begrepp. Vanliga sorter som benämns under namnet svartmögel är Cladosporium, Aspergillus, Alternaria, Stachybotrys, penicillum, Fysarium. Om man skall kunna avgöra exakt vilken sort det rör sig om bör man kontakta en fackkunnig inom mögel och mögelsanering för att utreda vilken sort det rör sig om.

Oavsett vilken sort det är så är ändå problemet att denna typ av mögel producerar stora mängder gifter (toxiner) som är farliga för oss människor.

Svartmögel och mänskliga symtom – allergier

Svartmögel kan orsaka en rad olika symtom på människor vilka några kan vara lätthanterliga och andra svårare att leva med. I bägge fallen vill man ändå åtgärda och sanera problemen med svartmögel innan det uppstår mer problem.  De lindriga symtomen kan vara en rinnande näsa, kliande ögon eller att man hostar ovanligt mycket. De värre symtomen kan vara kroniska andningsproblem och att man blir mycket trött och man kan utveckla astmatiska besvär. Har man redan astma kan svartmögel skapa ännu mer sjukdomar för denne person. Det är därför mycket viktigt att åtgärda problemen så fort som möjligt!

Olika sätt att bli av med svartmögel själv

Man kan sanera och ta bort svartmögel själv och det finns en mängd olika saneringsvätskor på marknaden som är till för just detta. Det som dock kan vara viktigt att veta är dessa vätskor inte kommer att neutralisera gifterna som kommer från möglets sporer i luften och man då snart kan vara tillbaka på ruta ett igen med sina mögelproblem. Man bör därför även rena luften med en luftrenare samt, som alltid, åtgärda orsaken till varför mögelproblemen uppstod (vilka alltid beror på byggkonstruktion = fuktproblem).

När skall man kontakta fackkunniga?

Om man känner sig osäker på vad svartmöglet beror på eller hur man skall kunna bli av med det är det alltid bäst att kontakta en fackkunnig mögelsanerare så fort som möjligt. Även om det kostar en slant så kan hälsoproblemen som annars uppstår vara anledning nog att göra det ordentligt.